Make your own free website on Tripod.com

Scoutkåren på Templet - Stockholm
Hej, och välkomna till templet.
Jag som sköter sidorna heter Jesper Värn och kommer ursprungligen från Vasakåren. Idag är jag scoutledare och avdelningsansvarig för Seniorerna på Templet. Templet bedriver idag scouting inom samtliga grenar (minior, junior, patrull och senior).

Miniorscout kallas de yngsta scouterna. Dessa är mellan 7 och 9 år. Det år man sedan fyller 10 blir man Juniorscout. Det är man till dess man fyller 12 år, då man blir patrullscout. Seniorscout blir man när det år man fyller 15 år och uppåt.

Templets scoutkår återstartades 1991, efter att ha legat nere ett par år. Idag bedrivs scouting med ett 30-tal ungdomar, men vi ser gärna att vi blir fler.

För mer information kontakta huvudledare för respektive grupp, enligt listan nedan. Väl mött!


Namn: Scoutgrupper: Telefon / E-mail
Lokal: Templet, Östermalmsgatan 69 Tel: 08 - 662 61 30
E-mail:
Jesper Värn Seniorscouterna Tel: 08 - 456 89 78
070 - 663 46 81
E-mail: jesper@telia.net
Marcus Andersson Patrullscouterna Tel: 08 - 456 89 25
070 - 663 46 77
E-mail: marcus@rpcs.pp.se
Gerd Nilsson Minior och Junior Tel:
E-mail: gerd.nilsson@frals.se
Ewa Malmberg Minior och Junior Tel:
E-mail:
Thoralf Wighus Ledarmedhjälpare: Senior och Patrull Tel: 070 - 488 54 23
E-mail: wighus@hotmail com
Anna- Maria Lundmark Ledarmedhjälpare: Minior och Senior Tel:
E-mail: