Make your own free website on Tripod.com


Hej, och välkomna till listan Adventure´s websida. Listan nås på adv@lists.telia.net, och du kan gå med genom att antingen skriva till "majordomo@lists.telia.net" med ett "subscribe adv" i bodyn på brevet, eller använda knappen i menyn, här intill.

Vi diskuterar äventyr bland framförallt Svenskar (listan är på Svenska), och på listan deltar idag ett antal äventyrare av kaliber. Just nu diskuteras de nästkommande stora projekten.


Everest Live!
Välkommen!